Projekt Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných výrobků

Cílem projektu je Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Informace o realizaci projektu s podporou Evropské unie

Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. (příjemce dotace) se sídlem Kostelec 60, 58861 Kostelec, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835 informuje, že ve výrobním areálu společnosti Kostelecké uzeniny a.s. v Kostelci u Jihlavy realizuje projekt „Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných výrobků“.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Předpokládaná doba realizace projektu:

16. 11. 2015 až 31. 08. 2018

Stručný popis projektu a výsledky projektu:

Projekt společnosti Kostelecké uzeniny a.s. „Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných výrobků“ je řešen ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a s finanční podporou z Programu rozvoje venkova/Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Projekt je zaměřen na vývoj a optimalizaci způsobů krájení, porcování a balení masných výrobků, včetně výběru a ověření použití nových obalových materiálů a způsobů balení. Projekt umožní společnosti Kostelecké uzeniny a.s. inovovat postupy krájení, porcování a balení masných výrobků a dále umožní rozšíření portfolia výrobků o řady krájených a porcovaných výrobků balených v ochranné atmosféře nebo vakuu. Cílem projektu je vývoj nových způsobů porcování, krájení a balení a také rozšíření portfolia krájených a balených masných výrobků díky pořízení nové technologie a vybudování balícího centra.

Výsledkem projektu bude vytvoření samostatného balícího centra, které umožní rozšíření sortimentu a produkci krájených, porcovaných a balených masných výrobků v ochranné atmosféře nebo vakuu s prodlouženou dobou trvanlivosti. Díky moderním způsobům balení dojde ke zlepšení senzorických a jakostních parametrů krájených masných výrobků a k celkovému zvýšení jakosti produkovaných masných výrobků. Díky zlepšení hygienické úrovně jednotlivých technologických procesů a zlepšení postupů pro monitoring kritéria hygieny výrobního procesu bude významně sníženo riziko kontaminace finálních produktů. V neposlední řadě projekt pomůže k lepší dohledatelnosti finálních produktů.

Projekt je spolufinancován EU v rámci programu politiky rozvoje venkova 2014/2020.