Dodací podmínky jatečních zvířat

PODMÍNKY:

1. Kupní cena a platební podmínky: Základní cena prasat pro jednotlivé dílčí dodávky se stanoví  jako cena 1 kg  JUT třídy E56 vypočtená dle níže uvedené rovnice ( 56 % libového masa  a  jatečné hmotnosti  83,4 – 100,9 kg)  vše dle klasifikačních  stupnic SEUROP.   Výpočet libové svaloviny pro výpočet ceny bude dle následující regresní rovnice: y = 59,86131 – 0,72930 S + 0,12853 M u jatečného skotu třídy R2 – vše dle klasifikačních stupnic SEUROP. Platba za dodaná zvířata bude uskutečněna na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností 35 den od dodání.

2. Zpeněžení jatečných zvířat: Klasifikace jatečných zvířat bude provedena v souladu s nařízením Rady (ES) 1249/2008,  prováděcího rozhodnutí 2013/187/EU a dle zákona č. 306/2000 Sb. a vyhlášky č. 211/2019 Sb. v platném znění.  Zpeněžení jatečných zvířat se uskuteční prostřednictvím klasifikační masky pro jednotlivé druhy jatečných zvířat.

3. Zvláštní ujednání: Kupující při každé dodávce vystavuje neprodleně po porážce doklad o převzetí – nákupní lístek se všemi údaji o zpeněžení v mase se zatříděním. Prodávající se podílí na celkových nákladech na klasifikaci jatečných prasat ( aparativní zpeněžování ) ve výši jedné poloviny ( zákon č. 306/2000 Sb. § 4a, odst. 5 ).což představuje 4 Kč/kus.

Prodávající poskytne slevu z nákupní ceny za nepoživatelné části jatečného zvířete – na základě veterinárního nálezu po porážce, který musí být spolu s nákupním lístkem předložen prodávajícímu. U dodávek skotu bude poskytnuta sleva při zjištění jeho značného znečištění  ( zahnojení ) a to 300,- Kč za kus. Cena za nepoživatelné části  ( konfiskáty dle nálezu veterinárního lékaře při porážce ) jatečného těla bude stanovena dle aktuálního sazebníku cen konfiskátů. U skotu staršího 12 měsíců bude poskytnuta sleva představující zvýšené náklady na porážku a zpracování masa ve výši 370 Kč/ks. U dodavatelů prasat bude účtována sleva za likvidaci jatečného odpadu ve výši 15 Kč/kus jatečného vepře a 25 Kč/kus jatečné prasnice.

4. Povinnosti dodavatele: Dodávající je povinen dodatzvířata řádně označena (ušní známky, ,tetování ), vylačněna a v čistém stavu s doklady k identifikaci  vyplývající ze změn  zákona č. 154/2000 Sb. ( o šlechtění, plemenitbě, a evidenci hospodářských zvířat) ve znění pozdějších právních předpisů. Dále 24 hodin před porážkou jatečných zvířat zaslat řádně vyplněný formulářInformace o potravinovém řetězciv souladu s nařízením  (ES) č. 853/2004 a 854/2004 Sb.

5. Místo převzetí: Místem převzetí jednotlivých dílčích dodávek je rampa kupujícího viz. místo porážky.V případě objednání dopravy u Kosteleckých uzenin a.s. platí všeobecné podmínky přepravy jat. zvířat platné od 1.1.2018 a tomu aktuální sazebník ceny dopravného.

Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Integer pellentesque quam vel velit. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Etiam commodo dui eget wisi. Maecenas libero. Vivamus luctus egestas leo. Etiam commodo dui eget wisi. Etiam neque. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

CENÍK KONFISKÁTŮ.pdf