1917

1917

Založení továrny na uzeniny a konservy spol. s.r.o. 6.12.1917 společníci Jan Satrapa ze Studené, Richard Spitzer, Karel Czánský, Jan Hamlisch a Josef Spitzer podepisují společenskou smlouvu. Budovy bývalé brusírny skla byly ve velmi krátké době upraveny a dostavěny pro uzenářskou výrobu.

1918

15. října získává továrna v Kostelci Živnostenský list na výrobu uzenin.

1920

Povolena výroba konserv pro Československou armádu.

1923

Postavena nová konservárna a kotelna a na dlouhou dobu dominanta celého Kostelce - tovární komín.

100 let
banner

Není mnoho firem, které tvoří součást tradic naší země. Kostelecké uzeniny už více jak sto let dokazují, že k tomuto dědictví neodmyslitelně patří.
Věk naší společnosti je především ohlédnutím do historie podniku, který spoluvytvářel společenské vztahy celého regionu. Od samotného počátku vznikal moderní podnik známý nejen v celostátním, ale i ve středoevropském kontextu.

 

 

100 let

1927

Svolána valná hromada, na níž bylo rozhodnuto, že firma bude s působností od 1. ledna 1928 přeměněna na akciovou společnost. Součástí akciové společnosti byly kromě Kosteleckých uzenin také závody Hodice, Studená a Krahulčí. Celkem měla akciová společnost 670 zaměstnanců.

1930

Celosvětová hospodářská krize. Přes snížený odbyt nebyl provoz firmy existenčne ohrožen. V Kostelci se podařilo vybudovat moderní závod, jaký neměl v tehdejším Československu obdoby.

1934

Koupena nová porážecí linka a zřízeny laboratoře chemické, bakteriologické a veterinární. Firma byla zařazena na seznam tzv. kontumačních jatek, které mohly dovážet dobytek přímo z ciziny (takovou výsadu měla jen jatka v Praze, Brně a Ostravě).

1934

Prosperita firmy se zvyšuje, stoupá odbyt i počet zaměstnanců.

1938

Po Mnichově přichází stagnace a výroba se soutředí hlavně na podporu vojáků na frontě. Vyráběly se převážně konzervy.

1948

Znárodnění podniku. Tak jako ostatní podniky byl i kostelecký závod zařazen pod oborový podnik s názvem Jihomoravský průmysl masný, závod 06 Kostelec.

1992

Privatizace podniku, vznik akciové společnosti Kostelecké uzeniny.

1998

Kostelecké uzeniny získaly certifikát pro vývoz produkce do Evropské unie

1999

Otevření nového logistického centra a expedice výrobků v Kostelci.

2000

Investiční pobídka vlády k výstavbě nové masné výroby.

2004

Dostavěna a otevřena nová masná výroba, která se stala jedním z nejmodernějších závodů v Evropě.

2005

Budova Nové masné výroby získává titul Prestižní stavba Vysočiny 2004 v kategorii Stavby pro průmysl a zemědělství.

2010

Fúze se společností Maso Planá, a.s.

2011

Projekt specializace a modernizace výrob obou společností.

2016

Odstartoval projekt – rozšíření kapacit pro výrobu fermentovaných výrobků.

2017

Kostelecké uzeniny oslavily 100 let od založení firmy a v dubnu otevřely novou podnikovou prodejnu „MASNA“ v Plané nad Lužnicí.

2018

Přístavba depozitního skladu pro expedici uzenin v Kostelci

2019

Otevření nové podnikové prodejny „MASNA“ v Pelhřimově a do provozu uvedeno krájecí centrum v Kostelci s vysokým standardem hygieny provozu (High Risc Zone)

100 let

I po 100 letech pořád držíme v ruce poctivé řeznické řemeslo

100 let

Co si dnes připravit