Certifikáty

Zpracování masa a masných výrobků v Kosteleckých uzeninách a.s. podléhá přísným legislativním podmínkám a vedle toho společnost plní mezinárodní standardy, které deklarují kvalitu, bezpečnost a nezávadnost potravin, jež potvrzují získané certifikáty.

Společnost má ve všech svých závodech /Kostelec, Planá, Most/ certifikovaný standard normy IFS /International Food Standard/.

IFS je mezinárodní norma, která patří mezi normy GFSI /Global Food Safety Initiative/ pro potravinářský průmysl. Společnost je dále certifikována na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 a systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Mezinárodní standard IFS se zaměřuje na bezpečnost, kvalitu a zákonné požadavky při výrobě potravin a měl by výrobním závodům pomoci k výrobě kvalitních a bezpečných potravin tak, aby byly naplněny požadavky našich zákazníků.

Závod v Plané a v Kostelci je dále certifikován mezinárodní normou BRC /British Ratail Consortium/, která je převážně obdobou normy IFS a certifikace normou BRC nás opravňuje obchodovat s anglicky mluvícími zeměmi nebo obchodními řetězci.

Účinnost a vhodnost integrovaného systému řízení je prověřována externí auditorskou firmou. Certifikace probíhá pro obě dvě mezinárodní normy v každém závodě 1x ročně. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem jsou platné certifikáty vydané certifikační společností TÜV SÜD Czech s.r.o.