Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů

Cílem projektů je Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Společnost Kostelecké uzeniny a.s., tímto informuje, že ve výrobním závodě v Plané nad Lužnicí realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Název projektu:Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů
Příjemce dotace:Kostelecké uzeniny a.s., IČ: 469 004 11, Kostelec 60, 588 61
Operační program:Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Opatření:16. Spolupráce
Podopatření:16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
Operace:16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Cíl operace:Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Místo realizace:Výrobní závod společnosti Kostelecké uzeniny a.s. v Plané nad Lužnicí

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 12. 2019

Projekt „Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů“ realizuje společnost Kostelecké uzeniny, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a bezpečnosti produkovaného výsekového a výrobního masa a masných polotovarů. Nové technologie a optimalizace celého technologického procesu umožní zlepšení dohledatelnosti výsekového a výrobního vepřového masa a výrobu nových skupin masných polotovarů, které rozšíří sortiment masných výrobků, které společnost Kostelecké uzeniny a.s. vyrábí.

Projekt je spolufinancován EU v rámci programu rozvoje venkova 2014/2020.