Kostelecké uzeniny – Most – komplexní energetická opatření

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA

Název projektu: Kostelecké uzeniny – Most – komplexní energetická opatření

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení účinnosti a efektivity ve výrobě a využívání energií. Všechna realizovaná opatření povedou k efektivnímu využití interního energetického potenciálu (odpadní teplo na kompresorové stanici) či zvýšení účinnosti při výrobě tepla (instalace kotlů).

eu_podnikani

Stručný popis operace:

Projekt se zaměřuje na modernizaci energetického hospodářství podniku – modernizace kotlů, využití odpadního tepla na kompresorové stanici a efektivní systém měření a regulace, který umožní jak centrální řízení energetických toků, tak i jejich kontinuální monitoring.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.