Kostelecké uzeniny – komplexní projekt úspor energie v Kostelci

Operační program:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE – I. VÝZVA

Název projektu:Kostelecké uzeniny – komplexní projekt úspor energie v Kostelci

Cíl projektu: Cílem projektu v Kostelci je zvýšení energetické účinnosti díky instalaci jednotlivých zařízení a zvýšení efektivity při nakládání s energiemi. Zároveň projekt povede k celkovému snížení nákladovosti výroby.

Stručný popis operace:

Projekt energetických úspor v kosteleckém závodě představuje komplexní řešení. Jedná se o využití odpadního tepla, výměnu osvětlení pomocí LED technologií, rekonstrukci tepelných rozvodů. Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Kostelecké uzeniny – komplexní projekt úspor energie v Kostelci“, je zaměřen na realizaci opatření, která povedou k úspoře energií v podniku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.