Masokombinát Planá nad Lužnicí slaví 50 let

Náš závod v Plané se nyní specializuje na produkci vepřového masa, zejména baleného do ochranné atmosféry, polotovarů, tzn. mletá masa, vinné klobásy atd. Dále vyrábí produkty fresh convenience pod brandem Snadné vaření. Syrové výrobky na grilovací sezónu pod brandem Láďa Grileman. Z tepelně opracovaných výrobků se zde vyrábí dušené šunky.

Díky specializaci a celkovým objemům výroby je závod v Plané největším producentem vepřového masa v ČR. Pohodový život zvířat, odvážné ekologické cíle, chuť inovovat, zlepšovat kvalitu a také balení našich produktů jsou základními kameny. Formujeme řeznické hodnoty.

Slavíme 50 let poctivé řeznické práce. Jsme masokombinát, který spojuje tradiční přístup s inovativním myšlením.