Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

eu

PROJEKT OPTIMALIZACE BOURÁNÍ VEPŘOVÉHO MASA A VÝVOJ A INOVACE VÝROBY MASNÝCH POLOTOVARŮ

Cílem projektu je Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Společnost Kostelecké uzeniny a.s., tímto informuje, že ve výrobním závodě v Plané nad Lužnicí realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Název projektu: Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů
Příjemce dotace: Kostelecké uzeniny a.s., IČ: 469 004 11, Kostelec 60, 588 61
Operační program: Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Opatření: 16. Spolupráce
Podopatření: 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Cíl operace: Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Místo realizace: Výrobní závod společnosti Kostelecké uzeniny a.s. v Plané nad Lužnicí

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 12. 2019

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt „Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů“ realizuje společnost Kostelecké uzeniny, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a bezpečnosti produkovaného výsekového a výrobního masa a masných polotovarů. Nové technologie a optimalizace celého technologického procesu umožní zlepšení dohledatelnosti výsekového a výrobního vepřového masa a výrobu nových skupin masných polotovarů, které rozšíří sortiment masných výrobků, které společnost Kostelecké uzeniny a.s. vyrábí.

Projekt je spolufinancován EU v rámci programu rozvoje venkova 2014/2020.

eu_prv

Publikováno dne : 26.5.2017

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti KOSTELECKÉ UZENINY, a.s., se sídlem Kostelec č.p. 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 835/KSBR.
Společnost KOSTELECKÉ UZENINY, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s., IČ: 26185610,
se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4.