Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Název projektu: Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspory energií v PLANÉ

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti využitím odpadního tepla a zvýšení efektivity při nakládání s energiemi. Zároveň projekt povede k celkovému snížení nákladovosti výroby. Specifickým cílem je „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“.

eu_podnikani

 

Stručný popis operace:

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity a účinnosti při nakládání s energiemi. Předmětem projektu je využití odpadního tepla z prostoru opalování štětin, zvýšení intenzity využití tepla z tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu TV a současná rekonstrukce otopných systémů, rekonstrukce izolace potrubí a armatur parního okruhu a optimalizace chodu kompresorové strany strojního chlazení včetně instalace frekvenčního měniče.

Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspory energií v PLANÉ“, je zaměřen na realizaci opatření, která povedou k úspoře energií v podniku.  

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, Česká republika,
IČ: 46900411, DIČ: CZ46900411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835.
Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s.,
se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610.