Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

Operační program:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Název projektu:Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci

Cíl projektu: Cílem projektu v Kostelci je zvýšení energetické účinnosti díky instalaci jednotlivých zařízení a zvýšení efektivity při nakládání s energiemi. Zároveň projekt povede k celkovému snížení nákladovosti výroby.

eu_podnikani

 

Stručný popis operace:

Projekt energetických úspor v kosteleckém závodě představuje komplexní řešení. Jedná se o využití odpadního tepla, výměnu osvětlení pomocí LED technologií, rekonstrukci tepelných rozvodů. Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci“, je zaměřen na realizaci opatření, která povedou k úspoře energií v podniku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti KOSTELECKÉ UZENINY, a.s., se sídlem Kostelec č.p. 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 835/KSBR.
Společnost KOSTELECKÉ UZENINY, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s., IČ: 26185610,
se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4.