Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

Operační program:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Název projektu:Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci

Cíl projektu: Cílem projektu v Kostelci je zvýšení energetické účinnosti díky instalaci jednotlivých zařízení a zvýšení efektivity při nakládání s energiemi. Zároveň projekt povede k celkovému snížení nákladovosti výroby.

eu_podnikani

 

Stručný popis operace:

Projekt energetických úspor v kosteleckém závodě představuje komplexní řešení. Jedná se o využití odpadního tepla, výměnu osvětlení pomocí LED technologií, rekonstrukci tepelných rozvodů. Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci“, je zaměřen na realizaci opatření, která povedou k úspoře energií v podniku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, Česká republika,
IČ: 46900411, DIČ: CZ46900411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835.
Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s.,
se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610.