Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

eu

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Společnost Kostelecké uzeniny a.s., a.s., tímto informuje, že ve výrobním areálu v Kostelci u Jihlavy realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Název projektu: Inovace technologie výroby tepelně opracovaných masných výrobků pasterizovaných v obalu
Příjemce dotace: Kostelecké uzeniny a.s., IČ: 469 004 11, Kostelec 60, 588 61
Operační program: Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Opatření: 16. Spolupráce
Podopatření: 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Cíl operace: Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Místo realizace: Výrobní areál společnosti Kostelecké uzeniny, a.s. v Kostelci u Jihlavy

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 10. 9. 2020

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt „Inovace technologie výroby tepelně opracovaných masných výrobků pasterizovaných v obalu“ realizuje společnost Kostelecké uzeniny, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt je zaměřen na inovace a vývoj technologických postupů, receptur, způsobů balení a distribuce hluboce pasterovaných masných výrobků. Hluboce pasterovaný produkt si díky opětovnému ošetření v hermeticky uzavřeném obalu získává unikátní vlastnosti. Cílem projektu je vývoj a následná výroba hluboce pasterovaných masných produktů, které budou mít prodlouženou dobu použitelnosti a které rozšíří portfolio tepelně opracovaných masných výrobků vyráběných ve společnosti Kostelecké uzeniny a.s..

Odkaz na stránky Evropské komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm

eu_prv

Publikováno dne : 14.5.2018

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti KOSTELECKÉ UZENINY, a.s., se sídlem Kostelec č.p. 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 835/KSBR.
Společnost KOSTELECKÉ UZENINY, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s., IČ: 26185610,
se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4.