Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

HISTORIE

1917 Založení továrny na uzeniny a konservy spol. s.r.o.  6.12.1917 společníci Jan Satrapa ze Studené, Richard Spitzer, Karel Czánský, Jan Hamlisch a Josef Spitzer podepisují společenskou smlouvu. Budovy bývalé brusírny skla byly ve velmi krátké době upraveny a dostavěny pro uzenářskou výrobu.
historie-02
historie-03
historie-04
historie-05
historie-06
historie-01
1918 15. října získává továrna v Kostelci Živnostenský list na výrobu uzenin.
1920 Povolena výroba konserv pro Československou armádu.
1923 Postavena nová konservárna a kotelna a na dlouhou dobu dominanta celého Kostelce - tovární komín.
1927 Svolána valná hromada, na níž bylo rozhodnuto, že firma bude s působností od 1. ledna 1928 přeměněna na akciovou společnost. Součástí akciové společnosti byly kromě Kosteleckých uzenin také závody Hodice, Studená a Krahulčí. Celkem měla akciová společnost 670 zaměstnanců.
1930 Celosvětová hospodářská krize. Přes snížený odbyt nebyl provoz firmy existenčne ohrožen. V Kostelci se podařilo vybudovat moderní závod, jaký neměl v tehdejším Československu obdoby.
1934 Koupena nová porážecí linka a zřízeny laboratoře chemické, bakteriologické a veterinární. Firma byla zařazena na seznam tzv. kontumačních jatek, které mohly dovážet dobytek přímo z ciziny (takovou výsadu měla jen jatka v Praze, Brně a Ostravě).
1934 Prosperita firmy se zvyšuje, stoupá odbyt i počet zaměstnanců.
1938 Po Mnichově přichází stagnace a výroba se soutředí hlavně na podporu vojáků na frontě. Vyráběly se převážně konzervy.
1948 Znárodnění podniku.
1948 Tak jako ostatní podniky byl i kostelecký závod zařazen pod oborový podnik s názvem Jihomoravský průmysl masný, závod 06 Kostelec.
1992 Privatizace podniku, vznik akciové společnosti Kostelecké uzeniny.
1998 Kostelecké uzeniny získaly certifikát pro vývoz produkce do Evropské unie.
1999 Otevření nového logistického centra a expedice výrobků v Kostelci.
2000 Investiční pobídka vlády k výstavbě nové masné výroby.
2004 Dostavěna a otevřena nová masná výroba, která se stala jedním z nejmodernějších závodů v Evropě.
2005 Budova Nové masné výroby získává titul Prestižní stavba Vysočiny 2004 v kategorii Stavby pro průmysl a zemědělství.
2010 Fúze se společností Maso Planá, a.s.
2011 Projekt specializace a modernizace výrob obou společností.
2016 Odstartoval projekt – rozšíření kapacit pro výrobu fermentovaných výrobků.
2017 Kostelecké uzeniny oslavily 100 let od založení firmy a v dubnu otevřely novou podnikovou prodejnu „MASNA“ v Plané nad Lužnicí.
2019 Otevření nové podnikové prodejny „MASNA“ v Pelhřimově a nově otevřené krájecí centrum pro výrobu krájených uzenin v Kostelci.
Toto jsou internetové stránky společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, Česká republika,
IČ: 46900411, DIČ: CZ46900411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835.
Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s.,
se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610.
www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance