Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

HISTORIE

1917 Založení továrny na uzeniny a konservy spol. s.r.o.  6.12.1917 společníci Jan Satrapa ze Studené, Richard Spitzer, Karel Czánský, Jan Hamlisch a Josef Spitzer podepisují společenskou smlouvu. Budovy bývalé brusírny skla byly ve velmi krátké době upraveny a dostavěny pro uzenářskou výrobu.
historie-02
historie-03
historie-04
historie-05
historie-06
historie-01
1918 15. října získává továrna v Kostelci Živnostenský list na výrobu uzenin.
1920 Povolena výroba konserv pro Československou armádu.
1923 Postavena nová konservárna a kotelna a na dlouhou dobu dominanta celého Kostelce - tovární komín.
1927 Svolána valná hromada, na níž bylo rozhodnuto, že firma bude s působností od 1. ledna 1928 přeměněna na akciovou společnost. Součástí akciové společnosti byly kromě Kosteleckých uzenin také závody Hodice, Studená a Krahulčí. Celkem měla akciová společnost 670 zaměstnanců.
1930 Celosvětová hospodářská krize. Přes snížený odbyt nebyl provoz firmy existenčne ohrožen. V Kostelci se podařilo vybudovat moderní závod, jaký neměl v tehdejším Československu obdoby.
1934 Koupena nová porážecí linka a zřízeny laboratoře chemické, bakteriologické a veterinární. Firma byla zařazena na seznam tzv. kontumačních jatek, které mohly dovážet dobytek přímo z ciziny (takovou výsadu měla jen jatka v Praze, Brně a Ostravě).
1934 Prosperita firmy se zvyšuje, stoupá odbyt i počet zaměstnanců.
1938 Po Mnichově přichází stagnace a výroba se soutředí hlavně na podporu vojáků na frontě. Vyráběly se převážně konzervy.
1948 Znárodnění podniku.
1948 Tak jako ostatní podniky byl i kostelecký závod zařazen pod oborový podnik s názvem Jihomoravský průmysl masný, závod 06 Kostelec.
1992 Privatizace podniku, vznik akciové společnosti Kostelecké uzeniny.
1994 Dostavěna a otevřena nová masná výroba, která se stala jedním z nejmodernějších závodů v Evropě.
1998 Kostelecké uzeniny získaly certifikát pro vývoz produkce do Evropské unie.
1999 Otevření nového logistického centra a expedice výrobků v Kostelci.
2000 Investiční pobídka vlády k výstavbě nové masné výroby.
2005 Budova Nové masné výroby získává titul Prestižní stavba Vysočiny 2004 v kategorii Stavby pro průmysl a zemědělství.
2010 Fúze se společností Maso Planá, a.s.
2011 Projekt specializace a modernizace výrob obou společností.
Toto jsou internetové stránky společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, Česká republika,
IČ: 4690041, DIČ: CZ46900411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835.
Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s.,
se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610.
www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance