Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

Zveřejnění rozhodnutí podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku

16.9.2016

Kostelecké uzeniny a.s.   

Sídlo: Kostelec 60, PSČ 58861

IČO: 46900411

 

Společnost Kostelecké uzeniny a.s., IČO 46900411, se sídlem na adrese Kostelec 60, PSČ 588 61, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 835/KSBR, rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 13.09.2016 mimo jiné tak, že:

a) rozhoduje ve smyslu § 529 občanského zákoníku o přeměně akcie, a to tak, že dosavadní jediná kmenová akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 112.880.750,- Kč se přeměňuje na jedinou kmenovou zaknihovanou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 112.880.750,- Kč,

b) určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcii vydanou společností, v délce dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

 

Kostelecké uzeniny a.s.  

KU

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, Česká republika,
IČ: 46900411, DIČ: CZ46900411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835.
Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s.,
se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610.